جلسه رسیدگی به اتهامات متهم مدرسه ای در غرب تهران صبح امروز به صورت غیر علنی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج، دادگاه رسیدگی به اتهامات متهم یکی از مدارس غرب تهران (تعرض به گروهی از دانش آموزان مدرسه غیردولتی غرب تهران) صبح امروز پس از تکمیل پرونده در مجتمع قضایی ارشاد، برگزار شد.  با توجه به اینکه جرم رخ داده منافی عفت است، دادگاه غیر علنی آغاز شده است.

تاکید وزیر آموزش و پرورش بر گزینش و نظارت سختگیرانه بر معلمان

حادثه مدرسه غرب تهران به صورت جدی بررسی شود

نسبت به رسیدگی قانونی به پرونده حادثه مدرسه غرب تهران در اسرع وقت اقدام نماید