معاون استاندار و فرماندار ویژه شهر ری گفت: شهر ری به دلیل هم جواری با شهر تهران مورد غفلت قرار گرفته و از ظرفیت هایش استفاده نمی شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، هدایت الله جمالی پور با تاکید بر اینکه گردشگری و میراث فرهنگی برای کشورها مهم و یکی از منابع درامدی هرکشور است گفت: شهر ری به خاطر تاریخ درخشان یک پایگاه عظیم فرهنگی تاریخی گردشگری محسوب می شود. که این بخاطر وجود حرم شاه عبدالعظیم، اماکن تاریخی،وجود افراد بزرگ است.

او با انتقاد از کوتاهی های صورت گرفته در این شهر افزود: شهر ریظرفیت های بزرگی دارد که کوتاهی شده است.پیکره شهرری مهم و اثر گذار و سرشار از منابع درامدی است اما درونش شهر مریض گرفتار و بی هویتی است .اما علل مریضی ناشی از همجواری با شهر تهران است. این تاریخ و فرهنگ شده است حاشیه شهر تهران و تبدیل به معضل شده است.

 او با بیان اینکه شهر ری نیز باید شهرداری جداگانه داشته باشد گفت: شهر ری انقدر ظرفیت دارد که مانند تهران باید شهرداری مجزا داشته باشد.

شهرداری تهران اولویتش شهر تهران است که طبیعی است.مردم ری مطلوم و کم توقعند و از شورای شهر تقاضا دارم کمک بیشتری به این شهر بکنند زیرا  این مدیریت برای چنین ساختار و ظرفیتی پاسخگو نیست.