عضو شورای شهر تهران گفت: متاسفانه ساعت کاری موزه ها و اماکن تاریخی متناسب با گردشگری نیست

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، حجت نظری عضو شورای شهر در نشست گردشگری شهر ری با انتقاد از تعطیلی زود همگام موزه ها در ایام هفته گفت:متاسفانه سیاست گذاری واحدی برای موزه ها و اماکن گردشگری نداریم.

او افزود: من چندین بار در ایام تعطیل  و یا ایام هفته به این اماکن رفتم اما همه شان تعطیل بودند.

 عضو شورای شهر تهران گفت:انتظار هست میراث فرهنگی  در روز  جهانی موزه  درب مکان های دیگر تاریخی هم تا شب به روی  گردشگران  باز بماند.

وی بیان کرد: باز بودن درب موزه ها در ایام تعطیل و ساعات بیشتر ،گردشگران بیشتری را جذب ایران و این اماکن تاریخی می کند.باید کاری کنیم توریست های خارجی با رضایت از کشور بروند بیرون تا در اقتصاد ما هم تاثیر بگذارد.