شهردار منطقه بیست در نشست گردشگری در ایینه ری گفت:ما باید تورهای گردشگری را برای اسنایی بیشتر مردم با اثار تاریخی این شهر راه بیندازیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج ،نشست گردشگری در آیینه ری با حضور حسن خلیل ابادی،حجت نظری، شهردار منطقه ۲۰، ربیس سازمان میراث فرهنگی و جمعی از اساتید و تاریخ پژوهان در منطقه بیست برگزار شد.

در این نشست استاد ابو حمزه ضمن اساره به تاریخچه این شهر گفت: تنها شهری که در ایران  در کنار تاریخ آن می توان آثار تاریخیش را نیز مشاهده مرد شهر ری است.او با انتقاد از عدم شناخت شهروندان و گردشگران از اثار تاریخی این شهر گفت: متاسفانه در زمینه گردشگری در این شهر کوتاهی شده است. درصورتی تاریخ  بعضی از اماکن دیدنی آن مانند چشمه علی به دوره سوم زمین شناسی بر می گردد. او از اعضای شورای شهر درخواست کرد برای مطرح شدن و شناخت بیشتر این شهر روز یا هفته ری را بر اساس تپلد یکی از بزرگان آن مانند شبخ صدوق پایه گذاری کنند.

در ادامه این نشست شهردار منطقه بیست، با تایید سخنان استاد ابوحمزه گفت: هرچه زودتر باید برای گردشگران و جذب آنها به این شهر تورهای گردشگری را تدارک ببینیم.

سید اخمد صفوی افزود:ما باید از پایان نامه های دانشجویی در زمینه کردشگری با رویکرد اقتصادی حمایت کنیم و مسیر را توسعه دهیم. او تاکید کرد: ما باید با همکاری میراث فرهنگی کتاب جامعی تهیه کنیم تا هم تاریخ  و هم تمدن و هم مشاهیر و ظرفیت های ری درآن خلاصه  و مختصر توضیح داده شود و به تورهای گردشگری اهدا شود.

وی از ارائه طرحی برای ساماندهی و بهسازی محدوده تاریخی ری نیز خبر داد.