مجازات با وارد کنندگان و قاچاقچیان مرحله اخر و مبارزات فرهنگی برای پیشگیری باید اولویتمان باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران در رابطه با روش های پیشگیرانه مبارزه با مواد مخدر گفت: مبارزه با مواد مخدر با مجازات حل نمی شود. باید زمینه های آسیب اجتماعی  بررسی و کارهای علمی صورت بگیرد.

او تاکید کرد:آخرین مرحله مبارزه مجازات و اعدام است. زیرا افزایش یا کاهش اعدام تاثیری در مبارزه ندارد.امور مقدم بر مجازات توجه به بعد فرهنگی است. قانون مبارزه با مواد مخدر نیاز به اصلاح دار‌د.

 منتظری افزود:اصلاحی که در مجلس شد اصلاح ناقصی است. این ارجاع به دادستانی آمده و کارهای کارشناسی بر روی آن انجام شده و آماده ارائه به قوه قضاییه است.

 او  موفقیت اقدامات انجام شده در این زمینه را منوط به رضایت شهروندان دانست و گفت: باید ببینیم وضعیت اعتیاد در میان مردم به چه صورت است. اگر قضاوت مردم نسبت به سال های گذشته در رابطه با شیوع مواد مخدر مثبت بوده است ،  ما موفق بوده ایم.

 ا‌و تاکید کرد: ما همسایه ای داریم که بیشترین تولید مواد مخدر در دنیا را دارد. اما متاسفانه  با عدم همکاری مناسب در سطح بین الملل  مواجه هستیم. ما شهدای فراوان در این حوزه دادیم که دنیا این را نمی داند. نظام ما برای حفظ سلامت بشر  تمام این سرمایه گذاری ها را انجام می دهد.

او آسیب مواد مخدر را بزرگ دانست و از تمام نهادها و خانواده و مردم درخواست همکاری در این زمینه برای برچیده شدن این آسیب از جامعه کرد.