خزانه دار و عضو شورای شهر تهران در واکنش به متن استعفای شیرازی رئیس سابق سازمان بازرسی شهرداری تهران، گفت: انتظار دارم شورا و شهردار به‌سادگی از این موضوع عبور نکنند و با ورود دقیق به این اتفاق گزارش کامل آن را به شهروندان تهران برسانند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، سید حسن رسولی در تذکر پیش از دستور جلسه شورای شهر تهران، گفت: یک‌ لحظه تصور کنید اگر اتفاقات مفسدانه دولت‌های بعد از دوران اصلاحات در دوران ٨ ساله حضور این جریان در رأس قدرت انتخابی، رخ‌داده بود آن روز منتقدان وی و امروز معتقدان به او چه رفتاری برمی‌گزیدند. 

وی ادامه داد: با توجه به هویت یکدست اصلاح‌طلبی شورای پنجم و اطمینان من به پاک دستی تمام همکاران، حتماً جناب محمدجواد شیرازی رئیس سابق سازمان بازرسی شهرداری تهران باید با اثبات یا اصلاح گزاره استفاده‌شده در نوشتارشان به‌ عنوان رزمنده‌ای اصلاح‌طلب مبنی بر ایجاد شائبه فشار‌های وارده از سوی برخی مراکز قدرت مبنی بر کنترل و توقف حرکت سازمان بازرسی شهرداری تهران به صیانت از سرمایه اجتماعی اصلاحات که بخشی از آن امروز در گروی مواضع و رفتار ما متبلور است کمک کنند.

او در تذکر بعدیش  درباره عدم ارائه گزارش از وضعیت پرونده مالی قائم مقام شهردار اسبق افزود: از آنجا که پیش از این نیز در این خصوص تذکر داده ام اما متاسفانه پاسخی دریافت نکرده ام. از این رو مجددا متذکر می شوم، اطلاعات دقیق این پرونده به نمایندگان تهران در شورای اسلامی شهر ارائه شود و نتیجه اقدامات حقوقی صورت گرفته که متضمن احقاق حقوق شهروندی و صیانت از اموال عمومی است، اعلام شود.