عضو شورای شهر تهران گفت: طرح ترافیک خبرنگاری برای خبرنگاران و عکاسان در نظر گرفته شده است نه فعالان رسانه ای و باید با تخلفات در این حوزه برخورد شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج حجت نظری در جلسه هفتگی شورا ضمن انتقاد به عدم انتشار رسانه های دریافتی طرح ترافیک گفت: مقرر شده که معاونت حمل و نقل  ترافیک شهرداری نسبت به تهیه لیست خبرنگاران اقدام کند.

 وی افزود:ضمن تشکر  از انتشار نام برخی خبرنگاران ، اما لازم است که رسانه های دریافتی نیز  نامشان منتشر شود.

وی تاکید کرد این تبصره برای خبرنگاران و عکاس درنظر گرفته شده  نه فعالان رسانه ای. برخی فعالان خبرنگار نیستن و  به توجیح اینکه فعال رسانه هستن و محل سکونت و کارشان در محل ترافیک است این طرح را دریافت کردند. 

او با گله از اینکه طرح ترافیک به صورت برابر این طرح داده نشده و برخی خبرنگاران اصلا بهره مند از این مزیت نشده اند تاکید کرد:باید نسبت به برقراری عدالت حساسیت بیشتر نشان داد و لیست تمام افراد به همراه رسانه به زودی منتشر شود.

 نظری در  پایان خاطر نشان کرد:خبرنگارانی که مشمول دریافت این طرح نشده اند در بازنگری از این اقدام بهره مند شوند.