رییس سازمان میراث فرهنگی شهر ری گفت:طبق گفته مدیر عامل سازمان مترو جریان آب به چشمه علی بازگشته است اما امروز ما هنوز شاهد بازگشت آن نیستیم و مهلت حقوقی سازمان برای بازگشت آب تا 15 تیرماه خواهد بود.

مصیب رحیم زاده در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج گفت: طی خشک شدن جریان آب در چشمه علی به عنوان چشمه ای با قدمت زیاد و به دلیل ایجاد خط 6 مترو که در فاصله ای کم از برج طغرل و چشمه علی در حال احداث بود با سازمان مترو جلساتی را برگزار کردیم تا هرچه زودتر برای این مشکل راه حلی پیدا کنند.

او چشمه علی را یکی از آثار گردشگری بسیار زیبا در شهر ری دانست و گفت: با توجه به درخواست شهروندان و قرار گرفتن در لیست اماکن گردشگری مهم ما از سازمان مترو خواستیم که نهایتا تا 15 تیر آب را به چشمه علی برگردانند واگرنه از راه حقوقی آن پیگیر می شویم.

رییس سازمان میراث و فرهنگی شهر ری تاکید کرد:با توجه به تارخ مقرر شده امروز مدیرعامل مترو خبر بازگشت آب به چشمه علی را داده ات که طبق آخرین بازدید من از چشمه علی در امروز چنین چیزی مشاهده نشده است که ممکن است جریان آب با گذشتن از خط آب به چشمه بازگردد.

رحیم زاده تاکید کرد: اگر تا 15 تیر چشمه علی مانند روزهای گذشته اش پر از آب نباشد از راه حقوقی پیگیری می کنیم.