شهردار تهران گفت: شهرداری طبق قانون عمل می‌کند و کسی را که به‌طور غیرقانونی در کشور باشد، به‌کار نمی‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری موج، سید محمد علی افشانی شهردار تهران در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران در مورد جذب نیروهایی از اتباع بیگانه اظهار کرد: شهرداری طبق قانون عمل می‌کند و کسی را که به‌طور غیرقانونی در کشور باشد، به‌کار نمی‌گیرد.

وی افزود: کسانی که از اتباع بیگانه در شهرداری فعالیت می‌کنند هم مجوز اقامت و هم مجوز کار را دارند.

شهردار تهران اضافه کرد: مناقصه ساخت ۶۳۰ واگن مترو برگزار و برای امضای طرف چینی ارسال شد که به محض امضای قرارداد ساخت واگن‌ها شروع می شود.