رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران گفت: استفاده از کد رهگیری یکی از روش های احراز سکونت افراد در محدوده جغرافیایی است.

به گزارش خبرگزاری موج، علیرضا راه پیما در خصوص روند ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس گفت: دستورالعمل ثبت‌نام در ماده‌ای که محدوده بندی جغرافیایی مدارس را مشخص کرده است به صراحت بیان می‌کند، مدیر مدرسه به هر نحوی که بتواند صحت آدرس منزل دانش آموز را احراز کند و استفاده از کد رهگیری یکی از این روش‌ها است.

رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران افزود: محدوده‌بندی جغرافیایی مدارس جهت تسهیل فرآیند ثبت‌نام دانش‌آموزان به استناد ماده 31 آئین نامه اجرایی است و قابل ذکر است که در آئین نامه مذکور الزامی به ارائه مبایعه نامه دارای کدرهگیری نبوده و احراز محل سکونت دانش‌آموزان طی روش‌های گوناگون بر عهده مدیر مدرسه است.