رئیس هیت مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز استان تهران گفت:در دو سال گذشته ۲۱۵ مدرسه توسط خیرین در شهرستان تهران و تعداد ۴۲ مدرسه در سال ۹۶ ساخته شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج سیدهادی موجانی در نشست خبری پیرامون بیستمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان تهران گفت: به دلیل مهاجرت بسیاری از خانواده ها هپس از جنگ به حاشیه های شهر تهران و شهرستان های این استان ، این مناطق از محرومیت بسیار بالایی برخوردارند که باید فکر جدی برای مدارس محروم و کم این مناطق کرد.

او بااشاره به مشارکت بالای خیرین در ساخت مدارس گفت: در دو سال گذشته ۲۱۵ مدرسه توسط خیرین در شهرستان تهران ساخته شده است که تعداد ۴۲ مدرسه در سال ۹۶ و ۴۰ مدرسه نیز در حال ساخت هستند.

وی افزود:در شهرستان ری در ۱۲ سال گذشته ۱۵۰ واحد فضای اموزشی ساخته و افتتاح شده است که هنوز ۹۸ مدرسه فرسوده در این شهرستان وجود دارد و باید بازسازی شود.