عضو شورای شهر تهران گفت: متاسفانه استادیوم ازادی به عنوان ن بزرگترین استادیوم ورزشی از نمازخانه مناسبی برخوردار نیست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، علی اعطا در نشست هفتگی شورای شهر با انتقاد از عدم وجود نمازخانه مناسب در استادیوم آزادی گفت:استادیوم آزادی باید فضای مناسب  را برای ساخت نمازخانه ای با ظرفیت بالا تهیه ببیند تا مانند بازی اسپانیا-ایران شاهد صحنه های نامناسب خواندن نماز در راهروها نباشیم.

وی افزود:مکان های عمومی مربوط به شهرداری و همچنین استادیوم آزادی به عنوان بزرگترین ورزشگاه باید هرچه زودتر تجهیز به نمازخانه های مناسب برای نمازگزاران بشود.

وی با ابراز تاسف از مشاهده عکس های افرادی که بر مقوا و کاغذ نماز خود را در روز بازی ایران-اسپانیا در استادیوم آزادی خوانده اند گفت: وزارت ورزش و جوانان طبق قانون مصوب باید اقدام به ساخت نمازخانه بکند و گزارش آن را به شورا ارائه دهد و همچنین معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری نیز برای فضاهای عمومی شهرداری این امکان را برای نمازگزاران فراهم آورد.