مدیرعامل صندوق بیمه روستاییان و عشایر گفت: برای ایجاد انگیزه و تولید بیشتر صنایع دستی داخلی و ملی و درآمدزایی بیشتر روستاییان طرح بیمه هنرمندان را اجرا خواهیم کرد.

واعظ مهدوی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری موج گفت: برای کمک به درآمدزایی بیشتر روستاییان و عشایر و ایجاد انگیزه برای آن ها در فصل های رکود کاری مانند زمستان، تسهیلاتی برای بیمه هنرمندان روستایی و عشایری قرار داده ایم.

وی افزود: روستاییان و عشایر می توانند به وسیله هنرهای سنتی و صنایع دستی خود درآمد زایی بیشتری داشته باشند که بیمه کردن این افراد هنرمند سبب ایجاد انگیزه و تحریک بیشتر این افراد برای خلق آثار هنری دستی و تولیدملی خواهدشد.

مدیرعامل صندوق بیمه روستاییان و عشایر افزود: این افراد با پرداخت 20 هزار تومان در ماه و ذخیره 60 تومانی توسط دولت برای هر فرد بیمه شده، حقوق مناسبی در سن بازنشستگی می توانند دریافت کنند. حقوقی که برای تسهیل افراد روستایی پس از 15 سال می توانند در سن 50 سالگی به آن ها داده شود.

او همچنین با توصیه به جوانان در روستاها و عشایر  برای بیمه شدن در سنین پایین افزود: هرچه زودتر افراد بیمه شوند حقوق بیشتری برایشان ذخیره و در سن بازنشستگی دریافت می کنند.

او حداقل سن افراد برای ثبت نام در بیمه روستایی و عشایری را 18 سال دانست و افزود: حداکثر سن افراد برای ثبت نام در بیمه نیز 50 سال خواهد بود  که در سال گذشته  در دو ماه او ل سال 112 هزار نفر از روستاییان ثبت نام و امسال نیز در دوماه اول سال 121 هزار و 73 نفر  خود را بیمه کردند که نسبت به سال گذشته این ارقام 7درصد افزایش داشته است.