مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش منطقه یک با اشاره به اجرای طرح خواهر خواندگی از مرداد امسال گفت: برای بهره مند شدن مدارس مناطق محروم از امکانات و روش های آموزشی مناسب در مدارس متمول، طرح خواهر خواندگی اجرا خواهد شد.

مازیار صابرشهرکی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج گفت: از سال 92 به همت مدیرکل وزارت آموزش و پرورش وقت، تصمیم گرفته شد تا برای مدارس متمول به لحاظ مالی و امکانات آموزشی طرح خواهر خواندگی با مدارس محروم در شهرستان های بی بضاعت اجرا شود. یعنی مدارس متمول شهر تهران به صورت معین با مناطق محروم مانند استان سیستان و بلوچستان، بوشهر و... همکاری فرهنگی، آموزشی،مالی و... انجام گیرد.

مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش منطقه یک افزود: تعداد زیادی مدارس متمول و به لحاظ آموشی بسیار عالی وجود دارد که این مدارس در آزمون کنکور نیز دارای رتبه های تک رقمی و بسیار خوبی هستند. این مدارس قرار است روش های آموشی و فرهنگی خودر را با مدارس انتخاب شده در شهرهای دیگر تبادل کنند و مدارس محروم نیز متقابلا خدماتی که مفید و لازم است را به این مدارس ارائه دهند.

وی در ادامه گفت:

تعدادی از مدیران مدارس و اداره آموزش و پرورش منطقه یک به عنوان یکی از مناطق متمول طی بازدید از دو شهر میرجاوه و نصرت آباد و همچنین جلسات مشترک با آموزش و پرورش آن منطقه مقرر شد پس از امضای این طرح 15 مدرسه از این دوشهر و 15 مدرسه از منطقه یک انتخاب و طرح را از مرداد ماه آغاز کنند.

مازیار صابر شهرکی با اشاره به کمک خیرین در این طرح گفت: حمایت های مالی که قرار است برای انتقال این تجربیات آموزش و اساتید و اردوها صورت گیرد همه توسط خیرین منتخب انجام می گیرد. خیرین به جای ساخت مدرسه نذر خود را در قسمت آموزش ادا می کنند.