سازمان تامین اجتماعی ضمن اعلام شرایط دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری اعلام کرد که مدت دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری جزو سابقه پرداخت حق بیمه محسوب می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، سازمان تامین اجتماعی شرایط دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری را اعلام کرد.

سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: بیمه شدگانی که بر اثر بیماری یا آسیب های ناشی از حادثه، تحت معالجات پزشکی یا درمان های توانبخشی قرار می گیرند، چنانچه بر حسب تشخیص پزشک معالج، به طور موقت قادر به کار نباشند، استحقاق دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری را به عنوان یکی از حمایت های سازمان تامین اجتماعی خواهند داشت.

سازمان تامین اجتماعی

شرایط دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری عبارت است از:‌ نداشتن اشتغال به کار در ایام بیماری، دریافت نکردن مزد یا حقوق، عدم قطع رابطه کارگر و کارفرمایی قبل از شروع بیماری، تایید مدت استراحت بیمه شده توسط پزشک معالج یا شورای پزشکی تامین اجتماعی و عدم بازخرید، استعفا یا اخراج بیمه شده در ایام بیماری.

برای مدت پرداخت این نوع غرامت، محدودیت زمانی و تعداد دفعات وجود ندارد و تا زمانی که بیمه شده بر حسب تشخیص سازمان تامین اجتماعی قادر به کار نباشد و به موجب قوانین این سازمان، از کارافتاده شناخته نشده باشد، پرداخت غرامت دستمزد ادامه می یابد و مدت دریافت آن جزو سابقه پرداخت حق بیمه محسوب می شود.

مدارک لازم برای دریافت غرامت

برای دریافت این نوع غرامت بیمه شده باید اصل دفترچه درمانی و گواهی پزشکی معتبر را به شعبه سازمان تامین اجتماعی ارائه کنند.

 

بیشتر بخوانید:

سازمان تامین اجتماعی از تمامی ظرفیت های قانونی برای حمایت از اشتغال استفاده می کند

 

روش های پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی

 

راه های مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی

 

حداقل دستمزد روزانه مبنای پرداخت حق بیمه در سالجاری ابلاغ شد

 

حداقل حقوق و دستمزد برای مستمری بگیران در سال جاری ۱۹.۵ درصد رشد یافته است

 

شرایط پرداخت کمک هزینه کفن و دفن بیمه شدگان تامین اجتماعی اعلام شد