زینب طاهری وکیل محمد ثلاث از وکلای دادگستری از سوی یکی از شعب دادسرای فرهنگ رسانه بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری موج، زینب طاهری از وکلای دادگستری از سوی یکی از شعب دادسرای فرهنگ رسانه بازداشت شد.

بنابراین گزارش، بازپرس صادر کننده حکم بازداشت، علت این حکم را مواضع خلاف واقع و دروغ پردازی در خصوص عدم مجرم بودن راننده جنایتکار محمد ثلاث ، از سوی طاهری در شبکه های مجازی عنوان کرده است.

گفتنی است؛ اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران روز گذشته درخصوص ادعاهای زینب طاهری گفته بود: خانم وکیلی که این روزها با ادعای وکالت از محکوم علیه، داد بی گناهی او را سر داده است؛ اصلا در فرایند دادرسی در دادسرا و دادگاه و مرحله فرجام خواهی در دیوان عالی کشور، وکیل این فرد نبوده و پرونده را مطالعه نکرده و از جزئیات پرونده اطلاع ندارد. وی بعد از قطعیت دادنامه با محکوم علیه ملاقات و از او وکالت گرفته و بر مبنای آن از دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی کرده و دیوان نیز بعد از بررسی، قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر کرده است.