مدیرعامل صندوق بیمه روستاییان و عشایر گفت: برای حمایت و درآمدزایی بیشتر از فعالان روستایی و عشایری در زمینه صنایع دستی آنها را بیمه خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمدرضا واعظ مهدوی در  همایش گرامیداشت هفته صنایع دستی گفت: در تفاهم نامه ای با سازمان میراث فرهنگی و گردگشگری مقرر شد شاغلین صنایع دستی که در روستاها ساکن هستند بیمه شوند.

مدیرعامل صندوق بیمه روستاییان و عشایر این طرح را  در وهله اول به صورت آزمایشی برای هزارنفر از روستاییان قابل اجرا دانست و گفت: هزار نفر از روستاییان و عشایر فعال در زمینه صنایع دستی از حق بیمه استفاده خواهند کرد به صورتی که  دو سوم حق بیمه را ما پراخت خواهیم کرد. در کارگاه های تولیدی نیز فرد بیمه شده تنها ۱۴۰ هزارتومان از بیمه را پرداخت و ۳۰۰ هزارتومان باقی را کارفرما پرداخت خواهد کرد.

او ابراز امیدواری کرد که این طرح تضمینی برای آینده روستاییان شاغل خواهد بود و افزود: هنرمندان روستایی از پتانسیل بالایی برای تولید کارهای حرفه ای و هنری برخوردار هستند که اگر تحت آموزش های مناسب قرار گیرند می توانند درآمدزایی بسیار خوبی برای روستا و خانواده هایشان شوند.