سخنگوی شورای شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری موج گفت: باتوجه به اعتراض برخی رسانه ها نسبت به عدم رعایت عدالت در توزیع طرح ترافیک میان رسانه ها از معاونت ترافیک درخواست ارائه گزارش در این زمینه شده ام.

علی عطا در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری موج گفت: بنابر اعتراض برخی رسانه ها نسبت به توزیع ناعادلانه طرح ترافیک جلسه ای با برخی از سردبیرهای رسانه های مختلف برگزار کردیم.

عضو شورای شهر تهران افزود: در این جلسه ضمن اعتراض برخی اصحاب رسانه نسبت به سهمیه بندی ناعادلانه طرح ترافیک به شکلی که برخی رسانه ها دارای تعداد بالای سهمیه طرح ترافیک و تعدادی نیز بسیار محدود هستند نامه ای از جانب بنده به معاونت ترافیک ارسال شده و از آنها درخواست ارائه گزارش جزییات این سهمیه بندی جهت بررسی بیشتر کرده ام. پس از بررسی گزارش معاونت ترافیک، رسانه ها را در جریان آن قرار خواهیم داد.