علی اعطا گفت:برای ادامه اجرای طرح پخش فوتبال در فضاهای عمومی و ایجاد چنین شادی های جمعی و ملی نیاز به مجوز و توافق نهادهای امنیتی داریم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، علی اعطا در نشست خبری شورای شهر تهران در رابطه با پخش فوتبال در سطح شهر گفت:کسی تردیدی ندارد که نشاط اجتماعی برای جامعه بسیار خوب و لازم است.مطالبه عمومی مردم نیز پخش فوتبال به صورت علنی است. 

وی افزود: شهرداری و شورا با اجرای این طرح موافق‌ هستند اما لازم است مجموعه عوامل تصمیم گیر به توافق جمعی برسند. برای اجرای همیشگی این طرح نباید کسی مخالف اجرای آن باشد.اگر موافق پخش فوتبال در فضاهای باز  باشند می شود این طرح موقت را ادامه داد. 

او لازمه اجرا و ادامه طرح را توافق نهادهای استانداری و ریاست جهموری دانست و گفت:درست است که این شادی ها ضرورت دارد اما نگرانی هایی نیز وجود دارد.طبیعیست که نماینده عالی دولت در استان و یا دیگر نهادها نگران امنیت این تجمعات هستند. اما باید گفت و گو های بیشتری اتفاق بیفتد.زیرا این یک تجمع است و استانداری می گوید تجمع در فضای باز نیاز به مجوز دارد.