دبیر سومین همایش آسیب های اجتماعی گفت: تجاوز در همه اعصار اتفاق میفتد و مساله ای جدید برای جامعه به حساب نمی آید.تشدید نابرابری ها مهمتر از مساله تجاوز و خشونت علیه زنان است.

میرطاهر موسوی در حاشیه نشست سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج گفت: این روزها خبرهایی مبنی بر خشونت علیه زنان و تجاوزهایی در شهرهای مختلف در رسانه ها شنیده می شود  که نشان می دهد زنان نیز به صورت جدی درگیر آسیب های اجتماعی شده اند. عده ای نیز عقیده دارند آسیب های اجتماعی دارد زنانه می شود و زنان را بیشتر در برمی گیرد. همین فراگیری زنان در آسیب هایی مانند تجاوز، طلاق، ضرب و شتم، اعتیاد و... سبب شد که یکی از اصلی ترین محورهای همایش را اختصاص به خانواده و زنان دهیم.

او افزود: بازنشر و انعکاس سریع خبرهایی در رابطه با مشکلات زنان به قدریست که گویی زنان دچار مسائل و آسیب های جدیدی شده اند. درصورتی که این حوادث و مشکلات در گذشته نیز بوده است. به نظر من با توجه به بررسی های انجام شده حقوق زنان مانند تاثیرگذاریشان در حاکمیت، دست یابی به حقوق اولیه، تشدید نابرابری ها و... مهمتر از اتفاقاتی مانند  تجاوز است که برخلاف ادعای برخی رسانه ها و افراد بسیار زیاد و فراگیر شده است. هرچند که وجود چنین پدیده ای مذموم است و در همایش به چرایی این حادثه حتما می پردازیم.

دبیر سومین همایش آسیب های اجتماعی با اشاره به بررسی های جامع در این سال ها بیان کرد: فقر، اعتیاد، وندالیزم، طلاق، اسکان موقت از آسیب های مهم و روبه رشد در سال های اخیر بوده است.