دبیر سومین همایش آسیب های اجتماعی در ایران گفت: تنوع و گستردگی عناوین آسیب ها در ایران برخلاف گذشته رو به سرعت و عاملی برای تهدید جامعه است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، میرطاهر موسوی در نشست برگزاری سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران گفت: متاسفانه برخی دیدگاه های جامعه شناسی معتقدند آسیب های اجتماعی جز  شرایط ذاتی رسیدن به توسعه است در صورتی که به نظر من از جمله موانعی که روند رسیدن به توسعه را کند می کند افزایش آسیب های اجتماعی است. برای رسیدن به این مهم باید آسیب ها را بتوانیم رصد و کنترل کنیم. توسعه اگر در قالب موزون و متوازن باشد سبب کاهش آسیب ها می شود.

دبیر سومین همایش آسیب های اجتماعی ایران گفت:گستردگی عناوین و تنوع آسیب ها برخلاف گذشته سبب شده که با آسیب ها به عنوان نوعی تهدید مواجه باشیم. در گذشته روند سرعت شکل گیری آسیب ها بسیار زمان بر بود اما امروز در ظرف نیم دهه آسیبی مانند روان گردان ها به اوج خود رسیده و سپس به نوعی دیگر تبدیل شده است.

وی با اشاره به تنوع، سرعت و افزایش کمیت آسیب ها بیان کرد: شناخت بهتر آسیب ها، ارزیابی صحیح آنها، شناسایی راهکارها برای برون رفت و تجویز هایی که می توانیم برای جامعه علمی داشته باشیم ما را به برگزاری سومین همایش آسیب های اجتماعی ایران تشویق کرده است.

میرطاهر موسوی زمان برگزاری این همایش را ۳۰ و ۳۱ خرداد اعلام کرد و گفت: در این همایش که در دانشگاه تهران برگزار می شود ۵۷ چکیده مقاله علمی و 200 مقاله کامل از سراسر ایران دریافت کردیم که ۸۵ درصد این مقالات به صورت کتاب منتشر خواهد شد.

وی افزود: در این همایش ضمن دعوت از پژوهشگران، اساتید و برخی نهادهای متولی و مربوطه ، ۵۵ سخنرانی علمی نیز برگزار خواهد شد .‌

دبیر برگزار سومین همایش آسیب های اجتماعی ایران با انتقاد از عدم حضور وزارت رفاه و بهزیستی در این همایش گفت: متاسفانه تمام تلاشمان را برای دعوت از این دو نهاد کردیم اما جوابگوی عدم دریافت دعوت ما نشدند در صورتی که این نهادها خود باید پیشرو در این مسائل باشند.