اولین جلسه رسیدگی به پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری موج، اولین جلسه رسیدگی به پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج صبح امروز در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران آغاز شد.

گفتنی است؛ این پرونده حدود 370 شاکی دارد.