معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی گفت: طبق آمار رسمی وزارت بهداشت 23 درصد از افراد جامعه دارای اختلال روانی هستند که در برخی موارد مانند اتفاقات اخیر در ایرانشهر و یا مدرسه ای در تهران سبب انحراف جنسی و تعرض می شود.

فرید براتی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری موج گفت: تجاوز پدیده ای است که در همه اعصار و همه جوامع اتفاق افتاده و خواهد افتاد. اما توجه به اتفاقات اخیر توسط ناظم مدرس، تجاوز به دختربچه افغانی و حادثه اخیر، تجاوز به دختران ایرانشهر نشان می دهد که باید به آمار رسمی وزارت بهداشت که 23 درصد از شهروندان جامعه مشکل روان شناسی و روانپزشکی دارند توجه بیشتری کرد.

وی افزود: از میان این 23 درصد قطعا تعدادی از آنها به اختلال و بیماری جنسی که سبب انحراف جنسی و آسیب های این چنینی و برخی نیز دچار شخصیت ضداجتماعی هستند که منجر به تعرض، حمله، هتک حیثیت و... خواهد شد. این بیماری روانی در افراد علت های مختلفی چون ژنتیکی، ارثی، مسائل هورمونی، مغزی، اجتماعی و روانشناسی می تواند داشته باشد که همه این ها دست به دست هم می دهند و فرد را دچار چنین بیماری می کنند.

فرید براتی با اشاره به حکم پزشکی قانونی در رابطه با عدم بیماری روانی ناظم مدرسه گفت: عجیب است که ما هنوز فکر می کنیم بیمار روانی یعنی داشتن ظاهری آشفته و توهمات فکری و زبانی. درصورتی که این بیماری درظاهر افراد ممکن است هیچ نشانه ای نداشته باشد و در مواقع حساس آشکار شود. انحراف جنسی یک بیماری روانی محسوب می شود اما پزشکی قانونی و دادگستری معتقد است بیمار بودن شخص به آگاهی یا عدم آگاهی فرد حین عمل جرم بستگی دارد که به نظر بنده این موضوعیت ندارد و بیمار در لحظه انجام عمل آگاه و بیمار است.

وی بررسی این افراد بیمار و مجرم را بهترین فرصت برای جمع آوری اطلاعات در رابطه با بیماران روانی دانست و گفت: باتوجه به اتفاقات اخیر بهترین فرصت برای بررسی، شناسایی و تحقیق در رابطه با این افراد بیمار توسط روانشناسان، جامعه شناسان، مردم شناسان و دانشگاهیان فراهم شده تا با جمع آوری این اطلاعات و مطالعات موردی از زوایای مختلف این افراد بتوان برنامه ریزی های دقیقی در جامعه انجام داد.

دانشگاه های روانشناسی و روان پزشکی آمادگی لازم را ندارند

او با انتقاد از سپردن تمام مسئولیت ها و مشکلات به دولت بیان کرد: ما نباید همه مشکلات و کمبودها را به دولت نسبت دهیم. خانواده های ایرانی برای آموزش زبان به فرزندانشان حاضرند هزینه های زیادی متحمل شوند اما برای آموزش چگونگی حفظ امنیت و آگاهی از بدن خود و مسائل جنسی هزینه ای پرداخت نمی کنند. درصورتی که خانواده ها باید از سنین کودکی فرزندانشان را نزد روانشناس یا مشاور مجرب برده تا این آموزش های لازم را به فرزندانشان بدهد.

 فرید براتی با تاکید بر حمایت از خانواده و فرد قربانی توسط دولت و افراد جامعه گفت: متاسفانه دانشگاه های روانشناسی و روانپزشکی برای این مداخلات آمادگی خاصی ندارند. در صورتی که باید دانشجویان این رشته ها و اساتید به صورت خاص و حرفه ای در رابطه با حمایت از قربانیان تعرض آموزش ببینند و در نظام آموزشی ما باید برای آن برنامه ریزی شود. زیرا این اتفاق آسیب روحی بسیار سنگینی را به فرد وارد می کند.

این روانشناس با درخواست از رسانه ها برای احتیاط لازم در پوشش چنین خبرهایی بیان کرد: رسانه ها در بیان این خبرها باید احتیاط لازم را داشته باشند زیرا گاهی بیان این خبرها افراد را برای ارتکاب جرم جری تر می کند  و یا بیان کامل و واضح این نوع جرم ها سبب ایجاد حس عدم امنیت روانی در جامعه می شود که خود عامل آسیب های جدی تری در جامعه خواهد بود.