گزارش تفریغ بودجه سال 95 شهرداری تهران امروز در شصت و هشتمین جلسه شورای شهر تهران بررسی می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، در شصت و هشتمین جلسه شورای شهر تهران که با حضور اکثریت اعضا و محمد علی افشانی شهردار تهران، حسینی مکارم معاون مالی، حجت میرزایی معاون برنامه ریزی امروز (یکشنبه 20 خرداد) برگزار شد، قرار است گزارش تفریغ بودجه سال 95 شهرداری تهران بررسی شود .

همچنین طرح الزام شهرداری به ارائه لایحه کاهش تخلفات ساختمانی و افزایش اعتبار مقررات ساخت و ساز در دستور کار امروز شورای شهر قرار دارد.