کیفیت هوای تهران با شاخص عدد ۶۳ در وضعیت سالم قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد رستگاری، معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران گفت: وضعیت کیفی هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ۱۱ صبح ۱۳ خردادماه با شاخص عدد ۶۳ و در وضعیت سالم قرار گرفته است.