معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۸۶ و در وضعیت سالم اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد رستگاری معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران گفت: وضعیت کیفی هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ١١ مورخ ۹۷/۳/۸ در وضعیت سالم بوده است.

معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران افزود: در این بازه زمانی وضعیت آلاینده منواکسید کربن پاک (۲۶)، ازن سالم (۸۰)، دی اکسید نیتروژن سالم (۷۱)، دی اکسید گوگرد پاک (۵)، ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون سالم (۷۸) و ذرات معلق با قطر کمتر از ۲/۵ میکرون سالم (۸۶) بوده است.