رئیس شورای شهر تهران خطاب به حق شناس درخواست کرد که هر چه سریعتر میدانی به نام امام هادی(ع) نامگذاری شود.

به گزارش خبرگزاری موج، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران امروز صبح در جلسه شورای شهر تهران خطاب به حق شناس رئیس کمیسیون نامگذاری شورای شهر گفت: امروز صبح رادیو گزارش انتقادی در مورد تغییر نام میدان امام هادی (ع) به شیخ صدوق در منطقه 20 منتشر کرد.

وی افزود: از شما درخواست می‌شود هر چه سریعتر پیشنهادی در مورد نامگذاری یکی از میادین به نام امام هادی (ع) به صحن شورای شهر بیاورید تا این موضوع موجب بروز حاشیه نشود.