تیم فوتسال دختران ایران به دعوت اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز حضور پیدا کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، امروز صبح تیم فوتسال دختران ایران که قهرمان آسیا شدند به دعوت اعضای شورای شهر تهران در جلسه حضور پیدا کردند.

در این دیدار که تمامی اعضای تیم فوتسال زنان حضور داشتند، حسنی مدیرعامل سازمان ورزش نیز حضور داشت و قرار است این مدال آوران از سوی هیات رییسه شورای شهر مورد تقدیر قرار گیرند.