رئیس اداره میراث فرهنگی شهر ری خطر آسیب به چشمه علی 6 هزارساله را جدی دانست و گفت: شرکت بهره برداری از مترو به ما تضمین داده بود که آسیبی به این اثر تاریخی وارد نخواهد شد.

امیر مصیب رحیم زاده در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج گفت:چشمه علی خواستگاه تمدن و قدمت آن به 6 هزارسال قبل باز می گردد و یکی از جاذبه های گردشگری این منطقه است که سازمان میراث فرهنگی طی این سال ها مراقبت زیادی برای حفظ این اثر تاریخی طبیعی کرده است. اما متاسفانه طی روزهای اخیر به دلیل ساخت خط متروی جدید شاهد خشک شدن این اثر تاریخی هستیم.

رئیس اداره میراث فرهنگی شهر ری افزود: هنگامی که شرکت بهره برداری از مترو طرح و نقشه خط جدید را که از  این مسیر عبور می کرد به ما ارائه داد ما دو دغدغه سازمان را که از بین رفتن لایه های زیرین باستانی و تاثیر خط مترو بر خروجی آب در این چشمه بود را با آنها در میان گذاشتیم که با بررسی های انجام شده دغدغه اول مان رفع شد و نسبت به دغدغه خشک شدن آب در این چشمه شرکت بهره برداری مترو به ما تضمین علمی داد که بر آب چشمه تاثیری نخواهد گذاشت.

وی با اشاره به قطعی موضعی آب طی سه ماه اخیر در این چشمه گفت: در سه ماه اخیر با مشاهده قطعی گاه و بی گاه آب به این شرکت اعتراض خود را بیان کردیم اما آنها بر تحقیقات خود پافشاری و حل آن را موکول به بهره برداری از این خط جدید می کنند.

امیر مصیب رحیم زاده با ابراز ناراحتی از خشک شدن این چشمه و مواجه شدن گردشگران با یک چشمه خشک و نازیبا افزود: از دیروز مقداری آب به چشمه برگشته است اما مانند روزهای قبل نیست و تمام دغدغه مان از بین رفتن این اثر تاریخی است. برای از بین نرفتن این اثر باید سازمان های متولی دیگری چون امور آب که از آب این چشمه، زمین های کشاورزی آن منطقه نیز سیراب می شدند وارد شوند و اعتراض خود را بیان کنند.

وی با اشاره به وجود دو خط مترو در شهر ری گفت: به نظر می رسد دو خط مترو برای شهر ری کافی است اما شرکت بهره برداری از مترو اصرار دارد که بهره برداری از این خط جدید به دلیل مطالبات مردمی در زمینه حمل و نقل است که ما امیدواریم هرچه زودتر این شرکت به وضعیت این اثر تاریخی رسیدگی کند.

گفتنی است فردا جلسه ای فوری برای بررسی این موضوع با حضور کارشناسان و مشاوران علمی و مسئولین شرکت بهره برداری از مترو با مدیران سازمان میراث فرهنگی شهر ری برگزار خواهد شد.