جعفر سمیعی مدیرکل حراست شهرداری تهران شد‎.

به گزارش خبرگزای موج، محمدعلی افشانی، شهردار تهران طی حکمی جعفر سمیعی را به عنوان مدیرکل جدید حراست شهرداری تهران منصوب کرد.‎