شهردار تهران در خصوص تخلفات مدیران گذشته شهرداری گفت: به طور قطع تخلفات را به طور جدی دنبال می کنیم. اما روش من این است که باید به طور کامل از موضوعات آگاه شوم و اگر تخلفی صورت گرفته باشد از طریق مراجع قانونی آنرا پیگیری می کنم و هر تخلفی را رسانه ای نخواهم کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد علی افشانی شهردار تهران در حاشیه جلسه علنی روز شورای شهر تهران گفت:  طی یکی دو روز آینده، کنفرانس خبری با اصحاب رسانه برگزار می کنم و به طور مفصل برنامه های خود را ارائه خواهم کرد.

وی افزود:  آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد از اولویت های من خواهد بود. همچنین بافت فرسوده یکی دیگر از محورهای مهمی است که دنبال خواهیم کرد. موضوع آسیب های اجتماعی مورد تأکید مقام معظم رهبری است که در برنامه های سال ۹۷ از اولویت های اصلی خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که به آن توجه می کنیم آلودگی هواست زیرا در یک سال گذشته یک ماه دانش آموزان به دلیل آلودگی به مدرسه نرفتند و در این زمینه نوسازی ناوگان و حمل ونقل عمومی در دستور کار است و با توجه به برنامه های رئیس جمهور در حوزه ناوگان حمل و نقل امیدواریم کمک های خوبی در این حوزه گرفته و ناوگان نوسازی شود. همچنین برنامه هایی برای دستفروشان پیش بینی شده است.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص تغییر معاونان شهرداری تصریح کرد: من با هر فردی که پاک دست بوده و فعالیت های سازمانی اش را به خوبی انجام داده باشد و رضایت مردم را در پی داشته باشد ادامه همکاری می دهم و این جور نیست که به دنبال تغییرات گسترده باشم و این شناخت را در طول زمان به دست خواهم آورد اما به نظرم در حال حاضر سوالات مهمتری وجود داشته باشد.

وی در پاسخ به پرسش دیگری که آیا پرونده هایی که نجفی در خصوص تخلفات مدیران گذشته شهرداری دنبال می کرد را ادامه می دهید، گفت: به طور قطع تخلفات را به طور جدی دنبال می کنیم.  اما روش من این است که باید به طور کامل از موضوعات آگاه شوم و اگر تخلفی صورت گرفته باشد از طریق مراجع قانونی آنرا پیگیری می کنم و هر تخلفی را رسانه ای نخواهم کرد زیرا ممکن است پس از بررسی ها اثبات نشود و مخالف این گونه رفتارها هستم.