جلسه امروز شورای شهر تهران با حضور محمد علی افشانی، شهردار تهران در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد علی افشانی شهردار تهران به همراه برخی از معاونان شهردار در جلسه علنی صبح امروز شورای شهر تهران حضور یافتند تا مراسم تحلیف و سوگند شهردار برگزار شود.

 قرار است در این جلسه افشانی سوگندنامه خود را قرائت کند.