وضعیت کیفی هوای تهران در حال حاضر با شاخص 71 در شرایط سالم قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد رستگاری معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: وضعیت کیفی هوای تهران در حال حاضر با توجه به اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران وابسته به شهرداری پایتخت، با شاخص 71 در وضعیت سالم قرار دارد.

معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران اظهار کرد: در این بازه زمانی، آلاینده منوکسیدکربن با شاخص (15) در وضعیت پاک، ذرات معلق کمتر از 10 میکرون با شاخص ( 42) در وضعیت پاک، ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون با شاخص ( 54) در وضعیت سالم هستند.

بر اساس آخرین اطلاعات ایستگاه های سنجش کیفیت هوای تهران، وضعیت کیفی هوای تهران در 24 ساعت گذشته منتهی به ساعت 11 مورخ 29 اردیبهشت ماه با شاخص 54 در شرایط سالم قرار داشت.