وضعیت کیفی هوای تهران در حال حاضر با شاخص 69 در وضعیت سالم است.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد رستگاری معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت:  وضعیت کیفی هوای تهران در حال حاضر  با توجه به اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران وابسته به شهرداری پایتخت، با شاخص 69 در وضعیت سالم است.

معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران اظهار کرد: در این بازه زمانی، آلاینده منوکسیدکربن با شاخص (25) در وضعیت پاک، ذرات معلق کمتر از 10 میکرون با شاخص ( 81) در وضعیت سالم، ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون با شاخص ( 98) در وضعیت پاک هستند.

بر اساس آخرین اطلاعات ایستگاه های سنجش کیفیت هوای تهران، وضعیت کیفی هوای تهران در 22 ساعت گذشته منتهی به ساعت 8 مورخ 23 اردیبهشت ماه با شاخص 98 در شرایط سالم قرار داشت.