جلسه شورای شهر تهران برای انتخاب شهردار تهران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری موج، جلسه علنی شورای شهر تهران امروز 23 اردیبهشت با حضور همه اعضای شورای شهر برای انتخاب شهردار تهران آغاز شد.

در این جلسه قرار است از میان آقایان سمیع الله حسینی مکارم و محمد علی افشانی، شهردار تهران انتخاب شود.