شهرام رضایی نبود وجود قانون مصوب را علت عدم برخورد با فالگیرهای خیابان تجریش دانست.

مدیر بازرسی منطقه یک شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج از نارضایتی مردم و کسبه خیابان تجریش نسبت به پهن شدن بساط فالگیرهای خیابانی و ایجاد مزاحمت و عدم وجود قانون برای مقابله با آنها خبر داد.

شهرام رضایی با اشاره به افزایش فالگیرهای خیابانی در خیابان تجریش  که عمدتا مهاجرین از کشورهای اطراف هستند گفت:این روزها با عبور از خیابان تجریش با بساط فالگیرهایی مواجه می شوید که ابزارهایی مانند استخوان، نخود و وسایل دیگر در بساطشان وجود دارد و با حرف های تحریک کننده از مردم می خواهند بیایند تا برایشان پیش گویی کنند و از آن ها پول های نسبتا زیادی هم دریافت می کنند که سبب عدم نارضایتی برخی مردم و کسبه خیابان شده است.افرادی که تنها باهدف برهم زدن زندگی افراد اقدام به کلاهبرداری از آنها می کنند.

وی با تاکید بر گشت های روزانه شهرداری و تذکر به فالگیرها مبنی بر جمع کردن بساطشان افزود: شهرداری به جز تذکر نمی تواند برخورد دیگری داشته باشد چون قانونی دراین باره وجود ندارد مگر اینکه تعدادی از شهروندان شکایت کرده و این افراد شاکی خصوصی داشته باشند. در آن صورت هم وظیفه ما هم وظیفه پلیس امنیت برخورد با این افراد و جلب آنهاست اما در غیر این صورت، با وجود خطراتی که ممکن است برای شهروندان داشته باشند، متاسفانه قانونی برای جمع کردن این فالگیرها وجود ندارد.

به گفته شهرام رضایی در روزهای گذشته یکی از فالگیرها با گرفتن هفتصد هزارتومان از یکی از مشتری ها و دادن قرآن پاره شده و تکه های استخوان به او سعی در فریب او داشته است که فرد با شکایت از او توسط پلیس امنیت دستگیر شده است.