محمد سالاری ادعای رسانه ها مبنی بر حمایت نجفی از کاندیداتوری حسینی را تکذیب کرد.

عضو شورای شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به عیادت  اعضای شورای شهر در شب گذشته از محمد علی نجفی در بیمارستان گفت:در این دیدار خصوصی  او هیچ گونه اشاره ای در زمینه حمایت از یکی از دو کاندیداهای نهایی شهرداری تهران نکرده است و تمام تاکیدش بر انتخاب اصلح و فرد شایسته برای مدیریت شهر تهران بود.  زیرا شخصیت و جایگاه نجفی فراتر از این حمایت های جانبدارانه  و رویکرد او احترام به آرای شورای شهر است.

محمد سالاری ادعای برخی کارشناسان در رابطه با احتمال دادن رای سفید نمایندگان شورای شهر را حاشیه سازی دانست و افزود: تمام اعضای شورای شهر مصمم هستند از میان این دو کاندیدا فرد شایسته را انتخاب کنند و مشارکتی جدی در این زمینه داشته باشند.

وی با توجه به تاخیر در انتخاب مدیریت شهر تهران و لزوم رسیدگی هرچه سریعتر به مشکلات پایتخت تاکید کرد: ما در انتخاب شهردار تهران اولویت مان مصلحت مردم و شهر تهران است و شهردار منتخب نیز پس از انتخاب باید تمام تلاش خود را در وهله اول صرف تعامل جدی با سازمان ها و نهاد های تصمیم گیری مانند دولت کند. شهرداری باید با مشارکت دادن مردم در تصمیم گیری ها و زدودن فساد و شفاف سازی اقتصادی اعتماد دوباره ای میان خود و مردم ایجاد کند زیرا بدون داشتن این اعتماد، مشارکت مردم به دلیل تخلفاتی که طی سال های گذشته در شهرداری اتفاق افتاده است رخ نمی دهد.