فرمانده انتظامی تهران بزرگ تاکید کرد: آزادی تا بدان جا هست که آرامش و امنیت دیگران به مخاطره نیافتد. در همه جای دنیا معیار و میزان قانون است و احترام به قانون موضوع لازم و ضروری است.

به گزارش خبرگزاری موج، سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ در همایش کارکنان امنیت اخلاقی، با بیا ن اینکه حوزه امنیت اخلاقی دارای اهمیت و حساسیتی بالایی است، اظهار کرد: مهمترین موضوع در امنیت اخلاقی، دفاع از حریم امنیت روانی جامعه است. باید در این حوزه هوشمندانه و با اعتقاد پای کار باشیم.

وی افزود: فعالیت در حوزه امنیت اخلاقی نه تنها وظیفه است بلکه اعتقاد و باور است.

سردار رحیمی تاکید کرد: آزادی تا بدان جا هست که آرامش و امنیت دیگران به مخاطره نیافتد. در همه جای دنیا معیار و میزان قانون است و احترام به قانون موضوع لازم و ضروری است.