وزیر آموزش و پرورش تنها راه تسکین زخم های آموزش و پرورش را اجرای سند تحول برشمرد و گفت: کلّی گویی در باب سند تحول دردی را دوا نمی‌کند، بلکه باید مفاد آن را اجرایی کرد، در دولت دوازدهم قسمت هایی از سند را اجرایی کردیم که در سال ۹۷ نتایج آن مشهود خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج، سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در دیدار صمیمی با نمایندگان معلمان سراسر کشور که در دارالفنون برگزار شد، هفته معلم را تبریک گفت و  اظهار کرد: جامعه بدون معلم بی روح است، هفته معلم فرصت خوبی است تا جامعه را از سختی‌هایی که معلمان در مناطق محروم برای آموزش فرزندان این مرز وبوم می‌کشند ومسیر توسعه آینده کشور را ترسبم می کنند، مطلع کنیم.

وی ادامه داد: معلمان در شرایط نامطلوب تلاش می کنند چراغ تعلیم وتربیت را همواره روشن نگه دارند.

بطحایی خاطرنشان کرد: هیچ دولتی نمی تواند تغییرات اساسی را در آموزش وپرورش عملیاتی کند مگر اینکه همه فرهنگیان دانش آموزان وخانوادهها از آن حمایت کنند.

وی تغییر رویکرد برای اجرای تحول را ضروری دانست وافزود: مدرسه باید بزرگترین ومهم ترین بخش آموزش و پرورش باشد زیرا با اجرای سیاست مدرسه محوری می توان این فرصت را به مدرسه داد تا تمام مشکلات حتی مشکلات معیشتی معلمان را رفع کند.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: بر اساس مستندات، ۵۷ سال قبل اولین اعتراضات نسبت به وضعیت معیشتی ومشکلات معلمان صورت گرفته است اگرچه وضعیت امروز آموزش و پرورش قابل مقایسه با آن زمان نیست اما همچنان با مشکلاتی در حوزه تعلیم وتربیت مواجه هستیم.

بطحایی گفت: اگر مسیر تحول در آموزش وپرورش همچنان کند باشد ۵۰ سال دیگر نیز معلمان از وجود مشکلات سخن خواهند گفت اما در دولت دوازدهم ما می خواهیم سرعت ومسیر تحولات را تغییر دهیم هرچند این تغییرات با مقاومت مواجه می شود چنانکه در ماه های اخیر شاهد بودیم.

وی ادامه داد: مدیران حوزه های ستادی نباید کارفرما باشند، بلکه باید نقش پشتیبانی را برای مدارس ایفا کنند، زیرا مدرسه رکن اصلی تعلیم و تربیت است.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: شأن و منزلت بخشیدن به معلم باید مصداقی شود، تا زمانی معلم به عنوان یک عنصر تأثیرگذار در جامعه شناخته نشود، تحولی صورت نمی گیرد.

وی افزود: معلمیِ که ناچار به اشتغال به شغل دوم جهت رفع نیازهای معیشتی است، نمی تواند چنانکه باید در امر تدریس موفق باشد و دانش آموز را به مراتبی از حیات طیبه برساند.

بطحایی خاطرنشان کرد: البته منزلت دادن به معلم تنها حلّ مشکلات معیشتی او نیست، بلکه بسیاری از مشکلات معلمان، غیرمعیشتی است.

وی ادامه داد: شرایطی را فراهم کردیم و سامانه‌ای را راه اندازی نموده ایم تا هر معلمی تمایل دارد مدیریت مدرسهای را عهده دار شود، بتواند کاندیدا شود، صلاحیت او طی یک فرآیند احراز و در صورت دارابودن شرایط به سمت مدیریت منصوب شود.

وزیر آموزش و پرورش تنها راه تسکین زخم های آموزش و پرورش را اجرای سند تحول برشمرد و عنوان کرد: کلّی گویی در باب سند تحول دردی را دوا نمی‌کند، بلکه باید مفاد آن را اجرایی کرد، در دولت دوازدهم قسمت هایی از سند را اجرایی کردیم که در سال ۹۷ نتایج آن مشهود خواهد شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وی عدم ارتباط و تعامل کافی اجزای سیستم آموزش و پرورش با یکدیگر را یکی از مشکلات خواند و خاطرنشان کرد: بسیاری از مشکلات ایجاد شده از جمله؛ مسائل پیش آمده در صندوق ذخیره فرهنگیان ناشی از رابطه ضعیف بین سازمانی است، راه اندازی شبکه ملی تعاملی از هفته آینده یکی از راهکارهای تقویت تعامل است.

بطحایی به برخی سئوالات نمایندگان معلمان نیز اشاره و پاسخ داد و دراین خصوص اظهار کرد: تلاش کردیم از حذف حقّ عائله مندی زنان سرپرست جلوگیری کنیم، اما در برابر قانون قرار گرفتیم، هم چنین طرح رتبه بندی مرحله دوم در صورت تأمین اعتبار، از مهرماه  ۹۷ اجرا می شود.