حجت میرزایی با ارسال نامه‌ای به رئیس شورای شهر تهران از لیست نامزدهای شهرداری تهران انصراف داد.

به گزارش خبرگزاری موج، حجت میرزایی جوان‌ترین کاندیدای شهرداری تهران با ارسال نامه‌ای به محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران، از لیست کاندیداهای شهرداری انصراف داد.