ابراهیم صالحی عمران در نشست با خبرنگاران گفت: در حال حاضر 70 درصد فارغ التحصیلان دانشگاه فنی و حرفه ای جذب بازار کار شدند که قابل مقایسه با دانشگاه دیگر نیست از این رو براساس ضرورت اصلاح آموزش عالی و مصوبه مجلس برای تشکیل شورای ملی مهارت و فناوری دو دانشگاه فنی حرفه ای و دانشگاه علمی کاربردی انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، ابراهیم صالحی عمران با اشاره به اینکه برای تولید به مهارت نیاز است، اظهار کرد: دانشگاه فنی و حرفه ای این مهارت ها را از طریق کارگاه ها منتقل می کند. از آنجایی که بهترین زنجیره آموزشی تولید و بازاریابی نیز دارد در سیستم آموزش مهارتی دانشگاه فنی و حرفه ای این سه حلقه دیده شده است، به همین دلیل دانشگاه فنی و حرفه ای فعال ترین دانشگاه در حمایت از کالای ایرانی است.

او با بیان اینکه ضروری است که شورای ملی مهارت و فناوری تشکیل شود تا برنامه ریزی دقیق تر انجام شود افزود: مصوبه مجلس برای تشکیل شورای ملی مهارت و فناوری تصویب شده است.

او با تاکید بر اینکه در حال حاضر آموزش عالی با داشتن 2600 دانشگاه نیازمند اصلاح است تصریح کرد: امروز فراغ التحصیل ها نیاز به اشتغال دارند که با رجوع به مهارت های فنی زمینه ورود فارغ التحصیلان به بازار کار را فراهم می کند. در واقع رشته های مهارتی این دانشگاه مبتنی بر تقاضای صنعت و بازار کار خواهد بود. از این رو باید مطالعات روی بازار انجام شود تا رشته های تحصیلی بر مبنای آن ارائه شود.

صالحی عمران درباره تجمیع دانشگاه فنی و حرفه ای و علمی کار بردی همسو با برنامه آموزش مهارتی گفت:دانشگاه فنی حرفه ای و علمی کاربردی به دلیل اینکه در دو بخش آموزش عمومی و خصوصی فعالیت دارند تجمیع آنها می تواند به تشکیل دانشگاهی قوی منجر شود اما اینکه چه زمانی اتفاق می افتند به شرایط اجرایی وزارت علوم و تحقیقات و همکاری کمیسیون آموزش مجلس مربوط می شود.

او درباره مقدمات توسعه آموزش مهارتی افزود:در حال حاضر ستاد مشترکی بین دانشگاه علمی کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه ای وجود دارد که انتقال اساتید و پوشش رشته های تحصیلی بین دو دانشگاه در انجام هماهنگ می شود اما امروز نیاز است براساس مصوبه مجلس شورای ملی فناوری و مهارت که بر ضرورت همکاری این بخش ها تاکید دارد زودتر تشکیل شود.

رییس دانشگاه فنی و حرفه ای با تاکید بر اینکه زدیک به 70 درصد فارغ التحصیلان دانشگاه فنی و حرفه ای جذب بازار کار شده اند گفت: فارغ التحصیلان دانشگاه فنی و حرفه شرایط بهتری نسبت به فارغ التحصیلان دانشگاه های دیگری از نظر ورود به بازار کار دارند و باید این مسائل در زمینه اصلاح روش های آموزشی در راستای توسعه ای اشتغال دیده شود.

او با تاکید بر اینکه قرار است برای 97 رشته تحصیلی دانشگاه ذی نفع صنعتی شناسایی شود: در راستای این بخش به دنبال امضای تفاهم نامه هستیم که براساس سفارش ذی نفع آموزش هدفمند را دنبال کنیم و برنامه های درستی نیز بر مبنای نیازهای صنعت انجام خواهیم داد.