زمین لرزه ای به بزرگی ۵.۲ در مقیاس ریشتر شهر سی سخت را لرزند.

به گزارش خبرگزاری موج، زمین لرزه ای به بزرگی 5.2 دهم ریشتر سی سخت را لرزاند.

بر اساس اطلاعات مرکز لرزه نگاری، این زمین لرزه در ساعت ۸ و ۳۸ دقیقه اتفاق افتاده است.

عمق این زمین لرزه در ۸ کیلومتری زمین بوده است.

برق و تلفن نیز در برخی مناطق قطع شده است.

از خسارات احتمالی زمین لرزه گزارشی منتشر نشده است.