رئیس شورای شهر تهران در بین گزینه های مطرح شهردار تهران رای نیاورد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، با پایان یافتن رای گیری برای انتخاب ۷ گزینه اصلی شهرداری تهران نام محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در بین گزینه های مطرح شده رای نیاورد و به عنوان رئیس شورای شهر در سمت خود باقی ماند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج