محمد علی نجفی بار دیگر استعفای خود را به شورا تقدیم کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، شهردار تهران بار دیگر استعفای خود را تقدیم شورای شهر تهران کرد.

 با توجه به رای ۱۶ عضو شورای شهر تهران به عدم قبول استعفای شهردار تهران در جلسه علنی روز یک شنبه، اما امروز خبرهای درگوشی داخل شهرداری تهران حکایت از استعفای دوباره شهردار تهران دارد.

این در حالی است  روز گذشته برخی از رسانه ها نقل قول هایی از اعضای شورای شهر مبنی بر ت دوباره به کار نجفی منتشر کردند که مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری طی اطلاعیه ای انتشار اخبار مربوط به فعالیت دوباره شهردار تهران را تکذیب کرد.

از سوی دیگر  دادستان کل کشور نیز امروز در مقابل بازگشت دوباره شهردار تهران به کار واکنش نشان داد و شورای شهر را مسئول اتفاقات بعدی دانست.

خبرهای درگوشی به غیر از استعفای شهردار تهران  از استعفای دو نفر از معاونان وی نیز می دهد. به غیر از استعفای مهدی حجت معاون شهرسازی خبر هایی از استعفای مکارم معاون مالی  و یا حجت میرزایی معاون توسعه و برنامه ریزی به گوش می رسد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج