عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران گفت: عملکرد نجفی در هفت ماه اخیر قابل مقایسه با عملکرد ۱۲رسال گذشته نیست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، بهاره آروین به عنوان عضو موافق استعفای شهردار تهران با بیان این مطلب افزود: متاسفم که اولین دستور شورا در سال جدید بررسى استعفای نجفی است.
 
وی ادامه داد: ما شهرى را تحویل گرفتیم که از هوا تا زیر زمین پیش فروش شده بود و از دیروز تا فرداى شهر بازى قدرت افراد محدود بوده است.
 
عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران بیان کرد: مردم ساعت ها در صف ایستادند تا به تغییر راى دهند.
 
وی یادآور شد: تلاش نجفى در هفت ماه گذشته قطعا با یک مدیریت ١٢ ساله قابل قیاس نیست و مردم این را متوجه می شوند
 
آروین یادآور شد: نباید اهمیت سلامت نجفى را فراموش کرد، من استعفای ایشان را به منزله باور ایشان به حق مردم بر شهر می دانم.
عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج