رئیس کمیسیون محیط زیست شورا گفت: بیماری دلیل کافی ای برای استعفا محسوب نمی شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، زهرا صدر اعظم نوری در مخالفت با استعفای نجفی شهردار تهران با بیان این مطلب افزود: برایم خوشایند نیست اولین روز سال ۹۷ را برای استعفا اختصاص داده شود.
 
وی ادامه داد: در خانواده ای زندگی می کنم که افراد با این شرایط حضور دارند و مسائل روحی عارض می شود و پس از گذشت شرایط این مسئله بر طرف می شود.
 
رئیس کمیسیون محیط زیست شورا بیان کرد: من بیماری را دلیل کافی برای استعفا نمی دانم. ایشان از ما خواستند برای چند ماه به خود بپردازم.
 
وی یادآور شد: این بیماری رجال سیاسی کشور است و به کار خود ادامه می دهند.
 
محسن هاشمی نیز در جواب صدر اعظم نوری به شوخی گفت: کسی که این بیماری را ندارد رجل سیاسی نیست!
عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج