کیفیت هوای تهران در حال حاضر با شاخص 75 در وضعیت سالم قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری موج، وضعیت کیفی هوای تهران در حال حاضر با توجه به اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران وابسته به شهرداری پایتخت با شاخص 75 در وضعیت سالم است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج