محور چالوس فردا و پس فردا یک طرفه می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، فردا و پس فردا 28 و 29 اسفند 1396 محور چالوس از کرج به سمت مرزن آباد یک طرفه می شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج