آخرین جلسه شورای معاونین سازمان نظام پزشکی در سال جاری با حضور رئیس و معاونان سازمان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج، شرایط اخذ مجوز اشتغال پزشکان در شهر دوم فراهم شد.

در این جلسه ابتدا گزارشی از وضعیت مالیاتی اعضا ارائه شد و در ادامه رئیس کل سازمان نظام پزشکی در خصوص تماس با مقامات ذی ربط در سازمان امور مالیاتی و ادارات وابسته به آن ابراز آمادگی نمود.

صدور مجوز در حداقل زمان

سپس در خصوص تشریفات مربوط به اخذ مجوز اشتغال پزشکان برای شهرستان دوم بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به اتفاق آرا تصویب شد که در صورت تکمیل بودن مدارک و اعلام نیاز مقصد و موافقت دانشگاه مربوطه، تشریفات جاری در نظام پزشکی کاهش یافته و نسبت به صدور مجوز در حداقل زمان ممکن اقدام گردد.

شرایط اخذ مجوز اشتغال پزشکان در شهر دوم

در این خصوص لزوم طرح درخواست در کمسیون تبصره ۷ مورد بررسی قرار گرفته و ادامه مذاکرات به جلسه بعد موکول شد.

همچنین مقرر شد ساز و کار لازم جهت دسترسی اعضای سازمان به نشانی پست الکترونیک اختصاصی که نشانگر عضویت آنان در سازمان بوده و در مراودات بویژه بین المللی واجد ارزش و اعتبار بالاتری نسبت به نشانی های جاری و مرسوم نظیر یاهو و جی میل باشد، فراهم آید.

ضمنا پیشنهاد شد جهت تکریم اعضای پیشکسوت سازمان، همگام با نهادهای بین المللی تمهیداتی اندیشیده شود. در این خصوص مقرر شد مراتب توسط معاونت نظارت سازمان پیگیری و در جلسه آتی به سمع و نظر اعضا رسانده شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج