خلیل آبادی گفت: در حال راضی کردن شهردار تهران هستیم تا بعد از عید گزینه مناسبی انتخاب شود.

به گزارش خبرگزاری موج، خلیل آبادی گفت: در حال راضی کردن شهردار تهران هستیم تا بعد از عید گزینه مناسبی انتخاب شود.

گزینه های پیشنهادی محسن هاشمی، ستاری فر معاونت مالی شهرداری تهران و حجتی وزیر کشاورزی بود که با رای آوردن وی در مجلس این گزینه منتفی شد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج